Bläddra

Rättspsykologi : den forensiska psykologin i Sverige : en kunskapsöversikt

Köp här

Rättspsykologi : den forensiska psykologin i Sverige : en kunskapsöversikt

Köp här
Debatten kring rättspsykologiska frågeställningar har ökat kraftigt under senare år. Psykologer medverkar i dag i många olika funktioner inom den rättsliga processen. Den tidvis intensiva diskussionen i media kring psykologers roll i samband med uppmärksammade brottmål har visat på behovet av forskning, utbildning och information vad gäller rättspsykologin, den forensiska psykologin.

Den forensiska psykologin behandlar frågeställningar med anknytning till brottslighet och domstolsväsende, verksamheter där den har en självklar roll är bland annat i förundersökningar och rättegångar, inom rättspsykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten, brottsofferjourer samt vid barn- och vuxenpsykiatriska enheter. I denna bok ges en aktuell översikt över kunskapsområdet i Sverige i dag.

Rättspsykologi riktar sig främst till yrkesverksamma och studerande inom rätts- och polisväsendet, inom psykologiområdet samt inom vården och den sociala sektorn.


Bokens redaktör Sven-Åke Christianson är biträdande professor och leg psykolog vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Kapitelförfattarna har en bred yrkesmässig erfarenhet och företräder olika discipliner inom området.