Bläddra

Religion 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Religion 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Engagera dina elever! Du får ett intressant gymnasiegemensamt läromedel i religion som engagerar eleverna. Du får ett spännande läromedel som väcker debatt och lyfter fram personliga ställningstaganden i existentiella frågor och livsfrågor. De etiska perspektiven och argumentationen kring dessa ger ämnet en viktig dimension. Religion 1 är anpassad till GY 2011 och ämnesplanen för religion 1, 50 p. Läromedlet finner också användning på den gymnasiala vuxenutbildningen och folkhögskolor. Religion 1 har en klar pedagogisk struktur och ett lätt tillgängligt språk. Text och bildmaterial stimulerar till diskussion om moral och etik. Bilden är tidvis ett centralt inslag i elevuppgifterna då eleverna ges tillfälle till reflektioner kring de etiska perspektiv som bilderna – ett utdrag ur verkligheten – speglar. Religion 1 arbetar mycket med situationsbeskrivningar och problemsituationer med olika perspektiv. Bland dessa kan eleverna välja efter intresse. Situationsbeskrivningarna ger eleverna möjlighet att diskutera demokratiska värden och ger utrymme för egna tankar och reflektioner kring ett etiskt perspektiv.