Bläddra

Resor och upplevelser : min estetiska livsgärning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Personliga berättelser Särskilda konstnärer
Köp här

Resor och upplevelser : min estetiska livsgärning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Personliga berättelser Särskilda konstnärer
Köp här
Vi följer konstnären och författaren Henrik Tibblin, på en vandring genom livets brokiga stig. Sett utifrån estiska värden och perspektiv, som har fängslat honom vid sin gärning. Inte alltid helt medveten; ibland har andra näringar tagit tiden i anspråk; familjen, jobben, förlaget, utbildningar, tragik och glädje. Allt får inte plats här. Vi vill hålla temat estetik som en central Scen. Och, märk väl, vandringen fortsätter hela tiden och tar nog aldrig slut. Den ena upplevelsen fångas i sitt, av nästa dags upplevelse, och vandringen fortsätter alltjämt. Alla nya dagar av detta liv. Välkommen till denna vandring och upplevelse.