Bläddra

Revolution och existens : läsningar av Andrej Platonov

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Revolution och existens : läsningar av Andrej Platonov

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här
Andrej Platonov föddes 1899 och var 18 år vid tiden för den ryska revolutionen. Han tillhörde en generation och en klass som var delaktig i revolutionen: han blev vuxen och utbildade sig i ett nytt samhälle, en ny värld och en ny tid. Han arbetade med vattenförsörjningen på landsbygden utanför Voronezj, och den ryska revolutionen kom att utgöra själva motorn i hans författarskap: samtliga verk kretsar kring den och dess förverkligande i det sovjetiska samhället. Man kan säga att Platonov med sitt författarskap sammanställde ett epos över det postrevolutionära Ryssland.

Vad Platonov har att säga oss i dag det är ämnet för den här antologin. Här samlas sju olika skribenter: författare, översättare och akademiker som på olika sätt visar vägen in i Platonovs säregna värld.


Innehåll

Tora Lane | Introduktion
Stefan Jonsson | Subalternernas utopi. Andrej Platonov och den instinktiva kommunismen
Kajsa Öberg Lindsten | Att tala platonovska på svenska
Tora Lane | Tjevengur: Revolutionens minne och minnets revolution
Marcia sá Cavalcante Schuback | Kommunismens sömn noter om Platonovs Dzjan
Per-Arne Bodin | Myt och dystopi i Andrej Platonovs Dzjan
Gustav Strandberg | Förfrämligandet som utopi
Irina Sandomirskaja | Den fördömda lyckan, eller socialismens ekonomiska problem i Lyckliga Moskva