Bläddra

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång. En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och runt Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de stora fötter som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor och humrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar och ägg rena från bakterier och mikroalger. Det finns även havsborstmaskar som är parasiter, som till exempel vampyrmasken. Den äter genom att suga ut blod och kroppsvätskor från sin värd, som är en annan havsborstmask. I munnen finns många tänder som fungerar som förankringsanordning i värddjuret. Det finns omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar, varav ungefär 500 finns i svenska vatten. Denna volym i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna behandlar de 205 arter som hör till underklassen Aciculata. Arterna beskrivs med utförliga texter, fotografier, färgillustrationer och svartvita detaljbilder. Här finns också nycklar för artbestämning.