Bläddra

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Kategorier: Biologi och biovetenskap Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Vilda djur Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Köp här

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Kategorier: Biologi och biovetenskap Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Vilda djur Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Köp här
De flestahavsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passivasedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmasksom man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång.Enannan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat leveri Gullmarsfjorden, Nordsjön och runt Brittiska öarna. Namnet har arten fått avde stora fötter som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor ochhumrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar ochägg rena från bakterier och mikroalger. Det finns även havsborstmaskar som ärparasiter, som till exempel vampyrmasken. Den äter genom att suga ut blod ochkroppsvätskor från sin värd, som är en annan havsborstmask. I munnen finnsmånga tänder som fungerar som förankringsanordning i värddjuret.Detfinns omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar, varav ungefär 500finns i svenska vatten. Denna volym i bokverket Nationalnyckeln till Sverigesflora och fauna behandlar de 205 arter som hör till underklassen Aciculata.Arterna beskrivs med utförliga texter, fotografier, färgillustrationer ochsvartvita detaljbilder. Här finns också nycklar för artbestämning.