Bläddra

Riskbruk och missbruk : Alkohol, läkemedel, narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvå

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Riskbruk och missbruk : Alkohol, läkemedel, narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvå

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Drogproblem är oftast dolda. Många människor, både kvinnor och män, dricker för mycket. Utan att vara medvetna om det kan de ha ett riskbruk av alkohol som påverkar hälsan och välbefinnandet, arbetet och relationerna till andra. De som har blivit beroende av läkemedel märks ofta inte så mycket i samhället men kan ha stora svårigheter i sitt vardagsliv.

I takt med att den specialiserade beroendevården minskar i omfattning ökar behovet av att personal inom primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och psykiatrisk öppenvård ska kunna bemöta drogproblem. "Är detta verkligen mitt ansvar, finns ingen annan som tar hand om missbrukarna?" kanske man tänker. Men de flesta som har problem med alkohol eller andra droger kan inte urskiljas som missbrukare. De luktar inte sprit och kommer inte påverkade till mottagningarna. För en så tidig insats som möjligt behöver alla professionella en ökad kunskap om mera subtila tecken på drogrelaterade problem.

Denna bok fyller ett tomrum då den fokuserar på drogproblem som är "för små" för den särskilda beroendevården men som ändå medför allvarliga försämringar i människors hälsa och livskvalitet. Förhållningssättet i boken bygger på en av WHO understödd modell för arbete med livsstilsförändringar, där man betonar samarbetsrelationen.

Här ges en konkret handledning i motivationshöjande samtal – en väldokumenterad metod att starta dialog som syftar till att personen ska vilja förändra sina riskabla drogvanor. Även enkla kartläggningsmetoder lärs ut. I behandlingsavsnittet diskuteras enkla interventioner och annan behandling vad gäller alkohol samt långsam nedtrappning i öppenvård vid läkemedelsberoende. Boken ger också viktig grundkunskap om olika droger.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och öppenvårdspsykiatri samt till studerande inom vård, social omsorg, socialt arbete, psykologi och psykiatri.


Katarina Johansson är med kand, medicinjournalist och författare. Hon har arbetat med läkemedelsberoende inom öppenvårdspsykiatrin i Skåne.

Peter Wirbing är utbildningsledare och chefssjukskötare, med vidareutbildning i psykiatrisk hälso- och sjukvård, vid Beroendecentrum Nord i Stockholm.

Som enskilda kapitelförfattare medverkar även psykologerna Lars Forsberg och Mathilda Zotterman, och Mats Hilte, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund.