Bläddra

Rorsmans Dermatologi Venerologi

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Rorsmans Dermatologi Venerologi

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Boken har aktualiserats genom att alla kapitlen grundligt bearbetats och kompletterats både vad gäller text och bildmaterial. Andra nyheter i den 8:e upplagan är ett introduktionskapitel om dermato-venereologisk epidemiologi, samt nyskrivna kapitel om Huden som spegel av invärtes sjukdom och Genitala dermatoser. Kapitlen om bl. a. Hudens struktur och funktion, Eksem, Klåda, Läkemedelsreaktioner, Autoimmuna sjukdomar, Hudinfektioner, Tumörer, Hudkirurgi och Ben- och fotsår har expanderats. Venereologidelen, som tidigare bestod av en rad småkapitel, har nu omdisponerats i två övergripande kapitel: Sexuellt överförbara bakterieinfektioner och Sexuellt överförbara virusinfektioner och HIV/AIDS.

Helt ny layout tillämpas med direktanpassning av bilder till texten. Det omfattande bildmaterialet har utökats med närmare 40 nya färgbilder. Faktarutor finns nu i de flesta kapitlen. Viktiga sjukdomar visas, som tidigare, i flera varianter i enlighet med bokens grundtanke, att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi.

Rorsmans Dermatologi Venereologi riktar sig i första hand till studerande på läkarprogrammet men är även värdefull för studerande inom sjuksköterskeprogrammet.

Boken används sedan länge som ett lättillgängligt och självklart uppslagsverk på vårdcentraler, mottagningar och inom företagshälsovård.