Bläddra

Rosor för nordiska trädgårdar del 1

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Köp här

Rosor för nordiska trädgårdar del 1

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Köp här
Ett nytt stort botaniskt verk om rosor i två delar. I denna del behandlas vildrosor och kulturrosor, kulturrosornas och roskulturens historia, morfologi, systematik med rosornas släktträd, rosförädling och rosornas namngivning. Den största delen upptas av ett omfattande roslexikon, som ingående beskriver 750 rosor, alla odlingsvärda i nordiska trädgårdar. Beskrivningarna baseras på författarens egna studier.

Rosintresset är i dag större än någonsin tidigare i vårt land. Flera offentliga rosarier, rosenträdgårdar och andra trädgårdar i vilka rosor ingår har anlagts under de senaste åren och allt fler plantskolor saluför ett större sortiment än tidigare. Rossläktets enorma mångfald har gett rosen en särställning i våra trädgårdar. Inget annat växtsläkte kan uppvisa en så stor variation i så många egenskaper.

Rosor för nordiska trädgårdar är ett nytt stort botaniskt verk om rosor i två delar. Ur samtliga rossortgrupper har författaren valt ett representativt sortiment och strävat efter att välja rosor med så vitt skilda egenskaper som möjligt beträffande växtsätt, plantornas storlek, blomstorlek, blomfärg, blomningstid och användningsområde. Samtliga beskrivna rosor finns, med några få undantag, att köpa i nordiska plantskolor.

Beskrivningarna baseras i första hand på författarens egna studier, alla gjorda i fält på minst tre plantor från lika många växtplatser. Att han står fri från kommersiella intressen och personlig vinning beträffande handeln med rosor ger honom friheten att göra en objektiv bedömning av rosornas såväl positiva som negativa egenskaper.

Samtliga rosbilder är tagna av författaren om vilken det sagts att "det är mycket ovanligt att en duktig botanist också är en skicklig fotograf", vilket bokens alla bilder visar.

Rosor för nordiska trädgårdar del 1 behandlar vildrosor och kulturrosor, kulturrosornas och roskulturens historia, morfologi, systematik med rosornas släktträd, rosförädling, rosornas namngivning och ett omfattande roslexikon, som ingående beskriver 750 rosor, alla odlingsvärda i nordiska trädgårdar. För var och en av dem ges information om växtsätt, storlek, taggar, blad, blommor, doft, nypon, blomningstid, härdighet, sjukdoms- och odlingsförhållanden, skötselbehov och användning.


Lars-Åke Gustavsson är systematisk botanist och en av Nordens främsta rosexperter. Han är bl a chef för den botaniska trädgården vid Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg.