Bläddra

Röster från ett krig : brev och berättelser från andra världskrigets Tyskland

Kategorier: Andra världskriget Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Sanna berättelser Sanna berättelser: krig Särskilda krig och fälttåg
Köp här

Röster från ett krig : brev och berättelser från andra världskrigets Tyskland

Kategorier: Andra världskriget Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Sanna berättelser Sanna berättelser: krig Särskilda krig och fälttåg
Köp här
De sex tyska familjer, vars liv under och efter andra världskriget skildras genom deras egna berättelser och brev, ger en gripande bild av hur de och deras landsmän upplevde oro för sina anhöriga, ovisshet inför framtiden, skräck för flyganfall, förlust av hem, hembygd, anhöriga och möjligheter till utbildning. Här finns människor från alla delar av det stora tyska riket från Ostpreussen i öster till Schleswig-Holstein i väster, Sudettyskland i söder och den tysktalande minoriteten i Rumänien. Här finns människor med olika etnisk och social bakgrund och här finns anknytning till Sverige både genom äktenskap före och emigration efter kriget. Genom deras skildringar av flykt, fördrivning och hemlöshet ligger jämförelsen med aktuella händelser i världen och i Sverige nära till hands.