Bläddra

Röster som aldrig tystnar : tredje rikets offer berättar

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Röster som aldrig tystnar : tredje rikets offer berättar

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Våren 1945 började tusentals befriade koncentrationslägerfångar anlända till Sverige. Den polske lektorn vid Lunds universitet, fil.dr Zygmunt Lakocinski, som arbetade som tolk under flyktingmottagningen i södra Sverige våren 1945, insåg den enastående möjligheten att samla in källmaterial om lägren. Han startade ett projekt i november 1945 vilket innebar att man intervjuade f.d. lägerfångar om deras upplevelser i tysk fångenskap. Projektet pågick under ett års tid och man hann genomföra 514 intervjuer. Intervjuerna, som gjordes och skrevs ner på polska, har sedan förvaltats av handskriftsektionen på universitetsbiblioteket i Lund, där de till stor del legat oöversatta. Här presenteras elva vittnesmål i svensk översättning. De berättar bland annat om förhållandena i tyska fängelser och getton i Polen, livet som tvångsarbetare i Norge och om uppror i Warszawas getto 1943. Då intervjuerna gjordes bara några månader efter flyktingarnas ankomst är minnena av de upplevda händelserna levande och oanfrätta av erfarenheter senare i livet. Varje vittnesmål inleds med en kort introduktion av författaren.