Bläddra

Rovfåglar i Europa

Köp här

Rovfåglar i Europa

Köp här

I Rovfåglar i Europa får vi tillgång till den allra senaste kunskapen om våra rovfåglar. Rikt illustrerad med fågelfotografernas bästa bilder och närmare 1.000 detaljerade teckningar är boken rena guldgruvan för naturintresserade och ornitologer.

Den här boken ger en ingående beskrivning av rovfåglarna i Europa, och täcker även de arter som påträffas i Nordafrika och Mellanöstern. Totalt beskrivs 49 arter.
Boken är indelad i tre huvudavsnitt:

  • En generell inledning om rovfåglar.
  • En mycket omfattande beskrivning av varje art med utbredningskartor, uppgifter om bestånd och beståndsutveckling, flyttning, miljö, läten, häckningsförhållanden, föda och jaktteknik.
  • Ett avsnitt som uteslutande behandlar identifiering av flygande rovfåglar, illustrerat med omkring 1.000 teckningar. Varje art avbildas såväl flygande som sittande.

Rovfåglar i Europa utkom första gången 1984. Sedan dess har en hel del ny kunskap framkommit, framförallt vad gäller identifieringen av flygande rovfåglar, vilket gjort att detta avsnitt i boken helt gjorts om. Detta har skett i ett nära samarbete med bokens tecknare Bjarne Bertel.
Även den senaste tidens fantastiska utveckling av fågelfotografi har tagits tillvara och en stor del av de tidigare upplagornas bilder har därför bytts ut mot nya.
Inför arbetet med denna reviderade upplaga har författaren Benny Génsbøl varit i personlig kontakt med rovfågel-experter i nästan samtliga europeiska länder för att få den senaste informationen om hur arterna trivs i respektive land.