Bläddra

Ryssland : folk och imperium 1552-1917

Köp här

Ryssland : folk och imperium 1552-1917

Köp här
Ett folk och ett imperium

Geoffrey Hoskings standardverk om Rysslands historia är en lysande bok om ett imperium och dess människor. Med skicklig hand förs läsaren in i Rysslands dramatiska historia och får en sammanfattning från 1552 då Ivan den förskräcklige erövrar Mongoliet, fram till 1917 då tsardömet faller.
Boken riktar sig till såväl studenter och forskare som en intresserad allmänhet.

Professor Geoffrey Hosking, en av västvärldens främsta Rysslandkännare, lägger fram aktuell forskning och nydanande teorier.