Bläddra

S.A. Hedlund : Legendarisk Tidningsman och Liberal Politiker

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

S.A. Hedlund : Legendarisk Tidningsman och Liberal Politiker

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Sven Adolf Hedlund (18211900) var liberal före de liberala idéernas tid. Efter studier i Uppsala tjänstgjorde han som korrespondent för Dagligt Allehanda och hann med några korta sejourer på Örebro Tidningen och Aftonbladet innan han 1852 knöts till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han innehade där posten som chefredaktör i nästan ett halvt sekel fram till sin död. Hans starka personlighet färgade av sig på tidningen som snart framstod som liberalismens främsta organ i det sena 1800-talets Sverige.
Hedlund var också liberal politiker och hans insatser för Göteborgs kulturella utveckling var exempellösa. Han stod bl.a. bakom moderniseringen av fattigvården och skolväsendet och tog initiativen till Göteborgs museum och Göteborgs stadsbibliotek.