Bläddra

Så blev jag ett av Sveriges värsta nättroll

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Så blev jag ett av Sveriges värsta nättroll

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Människan och internet från den allra mörkaste sidan
Så blev jag ett av Sveriges värsta nättroll är lika mycket en självbiografisk bekännelse en detaljerat återgiven berättelse av livet som verbal nätvandal som en kunskapsbok där alla aspekter av trollande på internet sakligt gås igenom och förklaras. Bobbo Sundgren, som idag starkt tar avstånd från sina tidigare handlingar, har författat merparten av innehållet, men boken rymmer också kapitel av den psykolog som under en längre tid haft Bobbo som patient och bland annat angriper trollandets underliggande mekanismer och drivkrafter. Allt innehåll är också noga granskat av redaktör och fristående faktagranskare.

Förgiftade internet under 12 års tid
Begreppet nättroll har i takt med internets utbredning blivit allt vanligare, tyvärr. Det syftar på personer som via forum och andra sociala webbkanaler, skriver och kommenterar enbart i syfte att provocera, ställa till med oreda och inte sällan göra andra människor illa. Förgiftar internet, kan man säga. Oftast är dessa personer anonyma eller gömmer sig under pseudonymer, och de som trollar på heltid måste sägas vara få. Men undantag finns, och en av de värsta i svensk internethistoria är Bobbo Sundgren fyrabarnspappan som 2018 äntligen lade 12 års intensivt och vådligt trollande på hyllan.

"Nättrollandet var som en beroendeframkallande drog för mig, som jag satte framför anseende, vänskap och ekonomi. Och ju mer jag trollade, desto mer okänslig blev jag för om jag sårade någon. Så jag kan lugnt säga att jag har sårat många oskyldiga människor, det gör mig ledsen att tänka på. Boken är mitt försök att göra rätt för mig."/Bobbo Sundgren