Bläddra

Sa crvenim žarom

Köp här

Sa crvenim žarom

Köp här
Ovaknjiga nam nudi jedan brz historiski pregled socijaldemokratske historije od kraja 19 vijeka pa sve do današnjeg dana. Glavni cilj je dakle zainteresovati; itaoca da produbi svoja historiska znanja o ovom i te kako važnom periodu.

Boken är en snabb vandring genom den svenska socialdemokratins historia - enkelt och lättförståeligt berättad i korta textavsnitt. Den är tätt illustrerad i svartvitt - med ibland smålustiga teckningar och däremellan karikatyrer av de politiker som framträtt under årens lopp.
Huvudsyftet med boken är att väcka intresse för en fördjupning i historien.

Den är en översättning av boken "Med röd glöd" av samma författare, vilken kom ut 2003.