Bläddra

Samspelets kraft : Marte meo – möjlighet till utveckling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samspelets kraft : Marte meo – möjlighet till utveckling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi människor deltar dagligen i samspel med andra. När vi studerar detta samspel ser vi att det utgör en oändlig källa till kunskap. I samspelets kraft beskriver författarna både de svårigheter och de möjligheter som samspel innebär och kopplar beskrivningen till Marte meo-metoden. Marte meo-metoden har utvecklats i Holland av Maria Aarts som en metod för att stärka och utveckla samspel och kommunikation mellan barn och vuxna. Den introducerades i Sverige i början av nittiotalet och har snabbt spritt sig som en behandlings- och rådgivningsmetod inom olika arbetsområden såsom mödra- och barnhälsovård, familjearbete och inom förskola och skola. Samspelets kraft är avsedd för högskolekurser inom pedagogik, psykologi, socialt arbete och social omsorg. Den är också i hög grad en bok för alla som på olika sätt arbetar professionellt med barn och ungdomar. Intresserade föräldrar kan ha stor glädje av den.