Bläddra

Samtid, Samtid BC : Samhällskunskap för gymnasieskolan

Köp här

Samtid, Samtid BC : Samhällskunskap för gymnasieskolan

Köp här
Samtid A
Boken ger en fyllig orientering om det svenska samhällslivet med inriktning på läsarnas behov och intressen. Det internationella stoffet är valt och utformat för att väcka förståelse för globala sammanhang.

Utöver grundkursen finns kompletterande texter, som kan uppfattas som överkurs. Genomgående finns ett historiskt perspektiv, som ger bakgrunden till samhällets utveckling.

Boken har en inbyggd studiebok med mångskiftande arbetsuppgifter, som ger stadga åt studierna.

Samtid BC
Boken innehåller kurserna B och C och är därmed en fördjupning och utvidgning av Samtid A.

Komplexiteten har utökats. Orsak och verkan har fått en mer framskjuten plats. Individens roll, möjligheter och ansvar i samhället lyfts fram.

Utmärkande är mängden av analysuppgifter liksom inriktningen på jämförande studier. Ofta prövas förmågan att finna olika lösningar på politiska, ekonomiska och sociala frågor och att förutse de skiftande konsekvenserna. Även det internationella stoffet får ett rättmätigt utrymme i diskussionen.