Bläddra

Sanoo muuttavansa Ruotsiin / Påstår att hon ska flytta till Sverige

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor
Köp här

Sanoo muuttavansa Ruotsiin / Påstår att hon ska flytta till Sverige

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Sociala och etiska frågor
Köp här
Hemland… sagoland…hemland…sagoland…

Många av oss som flyttade till Sverige från Finland under efterkrigstiden, rotade oss väl i det nya landet.

Medan hemlandet fortsatt plågades av andra världskrigets efterdyningar, började barnen i de utvandrade familjerna att prata mer svenska än finska hemma.
Några glömde efterhand sitt modersmål och de som föddes i Sverige lärde sig det kanske aldrig.

Banden till hemlandet blev svagare och när alla släktingar ur den gamla generationen gått bort, brast den sista tråden bakåt.
Sagolandet Sverige blev hemland för många av de utflyttades barn.

Men jag, som minns mina tidiga år i Finland, har genom alla år i sagolandet burit på en stilla längtan till dikesrenen där åkerbären växer.