Bläddra

Schemasymboler

Köp här

Schemasymboler

Köp här
Handboken behandlar schemasymboler utifrån standardserien SS-ISO 14617 Grafiska symboler för scheman. De symboler som innefattas i denna samling är alla symboler som inte rör el (dessa behandlas av IEC- Internationella elektriska komissionen). Boken behandlar närmare 600 rena symboler med minst lika många exempel. Det är symboler som dagligen används av konstruktörer, ingenjörer, verkstadschefer och andra med liknande arbete. Den är systematiskt uppbyggd och visar i stor utsträckning symboler för de element som komponenterna och donen är uppbyggda av. Metoden ger användaren stor möjlighet att själv konstruera symboler.
De symboler som tidigare använts av olika branscher kommer allt eftersom att upphävas. Därför har boken en lång livslängd. Vill du ha information om symbolerna och symbolernas användning vid schemaritning är denna handbok som gjord för dig.