Bläddra

Segern vid Narva : Början till en stormakts fall

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Segern vid Narva : Början till en stormakts fall

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Segern vid Narva år 1700 var inte bara en triumf för Karl XII:s armé, den fick också följder som i förlängningen ledde till det svenska stormaktsväldets undergång. För första gången och med perspektiv från andra sidan Östersjön skildras ingående Karl XII:s fälttåg i Estland och Livland åren 1700-01.

Det stora nordiska kriget (1700-1721) förändrade i grunden inte bara Sveriges och Estlands historia utan ritade om den politiska kartan i hela Europa. Alltför ofta har historikerna behandlat detta krig som enbart en konflikt mellan Sverige och Ryssland. I själva verket var sammanhanget betydligt mer komplicerat. Margus Laidre visar hur olika länders, maktgruppers och individers intressen flätades samman.

Bokens tyngdpunkt ligger på tiden då Karl XII i spetsen för den svenska armén vistades i Estland och Livland (hösten 1700 till sommaren 1701). Avsikten har varit att skildra händelserna genom samtidens (huvudsakligen karolinernas) ögon men också peka på paralleller till politiska skeenden i övriga Europa och hur andra länders utrikespolitik också påverkade vad som hände i Östersjöområdet.

De viktigaste och för kriget avgörande händelserna under Karl XII:s fälttåg i Estland och Livland var belägringen av först Riga och sedan Narva samt de två stora slagen, Narva och övergången av Düna. Margus Laidre beskriver ingående själva krigshändelserna men berättar lika mycket om det som hände vid sidan om dessa. Han ger en detaljerad bild av vardagslivet i den svenska armén, levnadsförhållanden, strapatser under fälttågen, hur kosthållet såg ut, vilka sjukdomar som härjade i armén och hur man försökte bota dem. Initierat beskriver han livet innanför murarna i en belägrad stad och hur dåtidens slag gick till. Stora delar av boken är baserad på primära arkivkällor som tidigare inte använts av andra historiker. För första gången får här svenska läsare lära inte bara om slaget vid Narva utan också om belägringen av Riga, som tidigare inte skildrats på svenska, och hela det okända kriget i Östersjöprovinserna.

Översättning Enel Melberg


Pressklipp

"Hans bild av denna epok är nykter och befriande osentimental. Laidre påpekar att de stora förlorarna när det svenska stormaktsväldet föll faktiskt inte var svenskarna utan balterna."
Peter Englund i Expressen 961016

"Karl XII:s seger över ryssarna vid Narva 1700 är en mycket omskriven bedrift.
Den 19-årige svenske envåldshärskaren, redan en god soldat, var en klurig taktiker – han förstod också vad operativ handlingsfrihet ställde för krav. Strategisk grundsyn hade han inte och hann aldrig förvärva: han insåg inte de resursrikare omgivande ländernas överlägsenhet på sikt. Så blev segern vid Narva början till det svenska stormaktsväldets fall.
Laidres sakkunskap imponerar, hans text är enkel och rak. Översättningen är välgjord.
Kjell Nordström i Östgöta Correspondenten 961205

Det är en lysande skildring – spänstig, lärd och väl berättad, som handlar om ett så aktuellt ämne som kampen om Östersjön.
Alf Åberg i Svenska Dagbladet 960920


Margus Laidre (f 1959) är historiker och diplomat. 1987 disputerade han vid universitetet i Tartu på avhandlingen Svenska armén i Estland och Livland 1654-1694. Sedan 1991 är han Estlands ambassadör i Sverige.