Bläddra

[sek:s] Lust, längtan och begär

Kategorier: Barn och ungdom: poesi, antologier och årsböcker Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: kropp och hälsa Personliga och sociala frågor barn och ungdom: sexualkunskap Skönlitteratur barn och ungdom: noveller
Köp här

[sek:s] Lust, längtan och begär

Kategorier: Barn och ungdom: poesi, antologier och årsböcker Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: kropp och hälsa Personliga och sociala frågor barn och ungdom: sexualkunskap Skönlitteratur barn och ungdom: noveller
Köp här
Vad är det här för bok, tänker du kanske? [sek:s] är pirriga ungdomsnoveller och korta texter som skrivits av personer i RFSU Malmö. I texterna möter vi unga som är i startgroparna av att utforska sin sexualitet. Texterna har olika form och längd och de kan läsas från början till slut eller bara i den ordning en själv känner för. Varför har vi skrivit en sådan bok? Vi tycker det är bra med ungdomsböcker som är pirriga, handlar om sex och dessutom är normvidgande. Då får fler plats att känna igen sig. Ibland känns det också som att sex finns överallt omkring oss, men ändå finns det inte alltid så bra skildringar av sex som visar på allt som sex kan vara. Vi tycker att den variationen av sexualiteter och identiteter har saknats i ungdomslitteraturen och skrev boken som ett steg på vägen att fylla den luckan. I slutändan blev det en bok som ger lite extra plats åt snippan/fittan. Hej läsare! En superviktig grej i alla texter är också det här med samtycke. För att något ska vara sex behöver alla vilja vara med på det som händer och det har varit viktigt i texterna. Boken är inte uttömmande men vi hoppas att den kan bidra till inspiration och kittlande läsning och ge ett friare utforskande av hur sexualitet kan uttryckas. Hur då ”ge ett friare utforskande”? Medan vi har jobbat med boken har vi tänkt på det som färg- paletter, att alla borde ha möjlighet till en stor palett gällande sin sexualitet. Tänk att du har en färgpalett med fyra färger, färgerna representerar vad du tänker är möjligt kring sexualitet. Då tycker vi det vore roligt om den som läser boken plötsligt upptäcker sin färg, eller kanske upptäcker flera färger hos sig själv – kanske har ens palett fem, åtta eller tjugo färger! Fler möjligheter att uttrycka sin sexualitet helt enkelt. Därför vill vi säga att boken har skrivits med både lust och allvar. Allvar för att vi vill se en förändring i ibland trånga sexualitets- och könsnormer som kan vara svåra att känna igen sig i. Men framför allt är [sek:s] ett lustdrivet projekt, med lust att skapa pirrig läsning och texter som vi hoppas att unga ska känna igen sig i. Vem har skrivit boken? Boken har arbetats fram av personer som har gått en studiecirkel hos RFSU i Malmö om att skriva sex för unga med ett normmedvetet tänk. Tillsammans har vi diskuterat sex, normer, sexualitet, lust och skrivande. Vi har också läst och kommenterat varandras texter. Alla har skrivit sina texter som de velat utifrån att texterna skulle ha ett normmedvetet tänk och visa på samtycke. Ur detta arbete växte så småning om den här boken fram.