Bläddra

Sektbarn : ett reportage om de utvalda för paradiset

Kategorier: Alternativa trossystem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Kristna och kvasikristna kulter och sekter Kristna riktningar Övergrepp mot barn Religion och tro Religion: allmänt Religiös fundamentalism Religiösa frågor och debatter Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter Sociala och etiska frågor Våld i samhället

Sektbarn : ett reportage om de utvalda för paradiset

Kategorier: Alternativa trossystem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Kristna och kvasikristna kulter och sekter Kristna riktningar Övergrepp mot barn Religion och tro Religion: allmänt Religiös fundamentalism Religiösa frågor och debatter Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här


Maja tvingades knacka dörr och predika jordens undergång.
Agnes levde hela tiden med skräcken för demoner.
Leo blev bortgift som sjuttonåring och hans uppväxt fylldes av djävulsutdrivningar och hot.
Sandra utsattes för misshandel och grov omsorgssvikt, isolerades från omvärlden och fråntogs sina grundläggande mänskliga rättigheter.
Christoffer skickades ensam som sjuåring till sektens skola i Indien, där han utsattes för fysisk och psykisk misshandel under flera år.
Jennifer separerades från sin familj och flyttade mot sin vilja runt hela världen i isolerade kollektiv, utsattes för systematisk misshandel och förvägrades grundläggande utbildning.
Varje intervjuavsnitt avslutas med en faktadel om respektive sekt.
Här berättar också personer med kunskap från sekter, religiös fundamentalism och extrema grupper om sina erfarenheter, liksom representanter för polis, rättsväsende, psykiatri, stödverksamheter samt svenska och norska Rädda barnen.
I teoriavsnitten görs en grundlig genomgång av forskning, svenska och internationella utredningar, jämförelse mellan sekter i relation till Barnkonventionen och BBiC - Barns behovs i centrum.
Här beskrivs dessutom flera uppmärksammade internationella sekthändelser med ett barnperspektiv, där barnen ofta har glömts bort av samhället och i medias rapportering.
Sektbarn är en akut varning om vad som kan hända när fundamentalistiska grupper isolerar sig utan insyn och på egna villkor uppfostrar barn.


Charlotte Essén, född 1957, är författare och frilansjournalist med inriktning på medicin, och har mångårig erfarenhet som skribent, bland annat Dagens Nyheter.
Hon har tidigare skrivit boken Samtal i självhjälpsgrupp-få kraft och stöd av andra i samma situation (2003, Wahlström & Widstrand), samt är medförfattare till boken Stödgrupper för barn och ungdomar(2008, Studentlitteratur).

'En väldigt viktig och väldigt stark bok. Vill du veta något om sekter, rekommenderar jag Sektbarn av Charlotte Essén.'
SVT, Magnus Utvik, Gomorron Sverige 2008-11-18

'Journalisten Charlotte Essén har i standardverket Sektbarn visat med vilken naivitet de här frågorna hanteras av svenska myndigheter.'
EXPRESSEN, Ulrika Kärnborg, 2015-03-27

'Med sällsynt djup förståelse, bredd och kunskap. Också faktaavdelningarna har hög klass; pedagogiska, överskådliga och med sällsynt djup förståelse, bredd och kunskap.'
GEFLE DAGBLAD, Lena Thomsson, 2009-03-19

'I Charlotte Esséns omfångsrika reportage får vi möta ett antal personer som har vuxit upp i sekter. Det är en uppfostran som bara kan beskrivas som fysisk och psykisk barnmisshandel.
Det Essén beskriver är toppen på ett isberg. Ingenting tyder på att den hänsynslösa hjärntvätten av barn är på väg att minska. Tvärtom. Religionsfriheten är heligare än FN:s barnkonvention.'

EXPRESSEN, Nils Schwartz, 2008-05-12

'En bok som andas pionjärarbete. Hon är glasklar i sina analyser av hur sekter ofta påverkar barn väldigt negativt.'
NORRKÖPINGS TIDNINGAR, Ola Wihlke, 2008-06-11

'Skriven med driv och stort engagemang.'
SYDSVENSKAN, Karin Rebas, 2008-05-12


'I religionens källarvåning hålls barn emotionellt fängslade genom fundamentalistiska system.
Charlotte Essén visar hur sekter är helt oförstående till vad barn är och behöver. Hon är kritisk till såväl den psykiatriska vården som socialtjänsten, vilka hon menar inte förstår de dilemman som sektbarn bär med sig i livet.
Charlotte Essén har skrivit ett gediget reportage om ett ämne som ofta glöms bort.'

CORREN, Jakob Carlander, 2008-06-19


'Sektbarn är en innehållsrik, intressant och nyttig bok.'
SÄNDAREN, LarsÅke W Persson, 2008-05-12

'En viktig bok som inte får falla i glömska! Det är en skrämmande läsning och oerhört starka intervjuer som Charlotte Essén har gjort.Barn som förvägras det som vi kallar mänskliga rättigheter på grund av att de är barn till föräldrar som valt att gå med i en sekt.Plus för mycket information om respektive sekt.'
SVENSKA JOURNALEN,Ingela Hagström, nr 6-7 2008

'Ger många insikter och reser lika många frågor. Den är ett mastodontarbete som hon ska ha all erkänsla för.'
UPSALA NYA TIDNING, Bitte Jansson, 2008-06-27

'En mycket ambitiös framställning. Den för in läsaren i personliga omständigheter som är dramatiska och revolutionerande.'
NERIKES ALLEHANDA, Hans-Evert Renérius, 2008-06-10

'En helt igenom övertygande och nödvändig bok som rekommenderas till alla och envar och som bör användas i skolor och på universitet.
Boken innehåller också kopplingar till hederskulturer och terrorism på ett intressant sätt.'

BTJ-Bibliotekstjänst, Håkan Behrendtz, nr 14 2008