Bläddra

Sexualiteten

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Sexualiteten

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band V.

PRESSRÖSTER:
Den toleranta, nyanserade och reflekterande syn han anlägger på frågor som rör sexualitetens olika former känns utomordentligt aktuell och viktig.
Jan Bärmark, BTJ

Freud i original är roligare att läsa än hans uttolkare.
Stefan Holmberg, Norra Västerbotten

Jag tycker ni skall läsa bokjäveln.
Maja Lundgren, Aftonbladet


I det femte bandet av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska presenteras hans texter om sexualiteten enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. Eftersom Freuds uppfattningar om sexualiteten blivit föremål för så många missuppfattningar och vantolkningar är det av stor betydelse att alla hans texter i ämnet nu för första gången finns tillgängliga på svenska med en enhetlig språkdräkt och kommenterade noter.

Genom en serie artiklar kan vi följa hur Freuds syn på sexualiteten växer fram. Han diskuterar bl.a. sexualitetens roll för uppkomsten av neuroser, det lilla barnets föreställningar om sexualitet, oidipuskomplexet och kvinnlig homosexualitet. Hans attityd är öppen och undersökande, aldrig fördömande och avståndstagande. Bandet innehåller också tre bidrag om kärlekslivets psykologi.

Det centrala verket i band V är en nyöversättning av Tre avhandlingar om sexualiteten som utkom 1905 och som Freud flera gånger utvidgat och tillfört nya rön. Här presenterar han sina viktigaste slutsatser om sexualiteten. I denna text, liksom i artiklarna, klargör Freud hur människans personlighetsutveckling är förankrad i kroppen. Men han inskränker sig inte till det biologiska utan han fäster avgörande betydelse vid den upplevda såväl som den omedvetna kroppsupplevelsen. Denna psykiska kropp är källan till de önskningar och begär som påverkar hur människan lever sitt liv.

Översättning Ingrid Wikén Bonde

Volymansvarig: Ludvig Igra (19452003) föddes i Polen. Hans föräldrar överlevde Förintelsen och kom till Sverige 1947. Ludvig Igra var psykolog, psykoanalytiker, föreläsare, lärare och författare. Han har givit ut flera böcker på Natur och Kultur, bl a Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet (2001).