Bläddra

Själen och döden : Om individuationen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Själen och döden : Om individuationen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Själen och döden är en urvalsvolym som behandlar vad Jung kallar individuationen, vägen till särskildhet. Här ingår texter där Jung skriver om individuationens problem i vår tid och hur dessa kan mötas hur man kan bryta jagets ensamhet och upprätta ett moget förhållande till "den andre". Här ingår också texter där Jung behandlar individuationsprocessen utifrån de gamla alkemisternas föreställningar om ett inre kunskapssåkande.

Jung visar hur de alkemistiska symbolerna uttrycker kärlekens arketypiska bilder och vår eviga längtan efter helhet och utforskar vad detta kan säga den moderna människan i hennes sökande efter själslig utveckling.

Översättning Lars W. Freij


Den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jung (1875-1961) samarbetade i flera år med Sigmund Freud men grundade sedan den analytiska psykologin, som på väsentliga punkter skiljer sig från Freuds psykoanalys, och som fått många efterföljare.

Jungs inflytande internationellt är omfattande, inte bam inom psykologi och psykiatri utan även på så skilda områden som konst, litteraturkritik, film, religionsforskning och naturvetenskap.