Bläddra

Sjöfartsmiljöer

Köp här

Sjöfartsmiljöer

Köp här
Ett lands kulturhistoria har skilda epoker. Vissa näringar och verksamheter har genomgått stora förändringar under 1900-talet men har inte på något sätt upphört att existera utan är många gånger långt större och mer omfattande än tidigare. De finns inte längre i centrum av städerna eller är synliga i vår vardag. Sjöfartsnäringen är ett talande exempel på detta. Få andra näringar har genomgått så omdanande förändringar. De svenska varven, som blomstrade och var bland världens största och mest framgångsrika, har så gott som helt försvunnit. Sjöfarten som transportnäring är i dag större än någonsin, men ligger utanför stadskärnorna i hamnanläggningar som inte längre är tillgängliga för besökare som förr. Ingen står längre på Amerikakajen i Göteborg och vinkar till släktingar och vänner, Sveabåtarna lägger inte längre till vid Skeppsbron i centrala Stockholm och inte ens bananbåtarna kommer synligt till kaj med sin gula och vitaminrika last. I takt med att näringarna utvecklas, omdanas också de fysiska miljöerna. Hamn- och varvsområdena är i högsta grad stadda i förändring. Ett sjönära läge är för stadsplanerare i dag inte på något sätt kopplat till sjöfart utan ses som spännande områden för bostäder och kontorsbyggnader. Nedlagda varvs- och hamnområden ska givetvis användas och utvecklas men många gånger har det skett utan hänsyn till vare sig deras historiska kvaliteter eller den kvarvarande, aktiva sjöfartens behov. Spåren efter tidigare verksamheter har ofta raderats ut eller står som monument över en förgången tid. Vid hamnarnas omvandling har även det flytande kulturarvet av segelfartyg och ångbåtar många gånger fått flytta på sig, ett kulturarv som i stället skulle ha kunnat användas för att berika miljöer för både boende och besökare. Sjöfartens miljöer är en del av vårt kulturarv. Utveckling ska ske och kommer alltid att ske. Men förändringen kan också göras varsamt och med hänsyn till miljöernas historia. Boken Sjöfartsmiljöer är tänkt att lyfta fram olika områden, ge smakprov på de verksamheter som fanns där och de näringar som en gång var världsledande, världsomspännande och som hade stor del i människors liv. De historiska kvaliteterna kan med fördel utnyttjas när sjöfartens miljöer nu står inför nya utmaningar.