Bläddra

Skådespelaren i handling : strategier för tanke och kropp

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här

Skådespelaren i handling : strategier för tanke och kropp

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här
Redan i bokens titel framgår författarens huvudärende: den kroppsliga handlingen. Det är genom handlingen som skådespelaren gestaltar berättelsen. Kent Sjöström behandlar i sin bok de tankemässiga och kroppsliga strategierna för att förkroppsliga denna kunskap: »det är på golvet, som det heter, som det avgörs vilken typ av kunskap och tänkande som bidrar till gestaltningen och vad som förhindrar den«. I Skådespelaren i handling handlar det inte om åskådaren och dennes uppfattning och möte med aktören på scenen, utan om skådespelarens arbetssätt, om kunskap som omsätts till kroppslighet. Framställningen illustreras och förtydligas av ett antal fotografier. Boken vänder sig till teaterstuderande, skådespelare, regissörer, pedagoger och andra som arbetar med eller är intresserade av skådespelarens kunskap i handling. Hos Kent Sjöström står den reflekterande praktikern i centrum. Han förenar själv praktik och teori i sitt mångåriga arbete med skådespelarutbildning både i Sverige och utomlands. Han är lärare vid Teaterhögskolan i Malmö och Skådespelaren i handling är den första svenska doktorsavhandlingen om teater inom de konstnärliga högskolornas forskarutbildning.