Bläddra

Skapande personalarbete

Köp här

Skapande personalarbete

Köp här
Ett växande företag behöver medarbetare som växer. Det omvända är också viktigt. medarbetare som utvecklar sig själva ökar ett företags möjlighet att förbättra sina kundrelationer, få fram nya erbjudanden, finna nya marknader, etc. Ett företag behöver en tydlig personalidé och en egen unik mix av strategier för lärande, kompetens och engagemang. I boken beskrivs, med många belysande exempel, hur man genomför detta arbete.

Skapande personalarbete utkom första gången 1988 och har sedan tryckts till sju gånger. Denna helt omarbetade upplaga lyfter fram ett företags lär- och kompetensstrategier när det gäller affärsutveckling och uthållig lönsamhet.