Bläddra

Skeptikerns guide till Jesus. D 2 : om Jesu identitet och uppståndelse

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här

Skeptikerns guide till Jesus. D 2 : om Jesu identitet och uppståndelse

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här

I centrum av kristen tro står en historisk person: Jesus från Nasaret. Hans unika anspråk om att vara Guds Son och den utlovade Messias, liksom de första kristnas anspråk om att de efter hans avrättning mötte honom uppstånden, utgör grunden för all kristen tro.

Vad kan vi historiskt veta om dessa anspråk? Kommer de från Jesus själv? Avsåg han att de skulle tolkas så som den kristna kyrkan har tolkat dem? Och vad hände egentligen efter hans avrättning? Vilka skäl finns det i dag att ta apostlarnas anspråk om hans uppståndelse på allvar?

I Skeptikerns guide till Jesus del 2 fortsätter vi den lättillgängliga men samtidigt djuplodande resan genom historien för att söka svar på vad vi egentligen kan veta om Jesus. Om Jesus hade rätt i sina anspråk om sig själv och om apostlarna hade rätt i sina anspråk om hans uppståndelse, då är han inte bara kristendomens utan hela mänsklighetens huvudperson. Inga frågor kan därför vara viktigare att undersöka än frågan om Jesu identitet och uppståndelse.