Bläddra

Skills åk 2 Student Book

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Skills åk 2 Student Book

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Boken består av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en rikt illustrerad introduktionsbild som uppmuntrar till att prata engelska. Samtalen om bilden väcker läsengagemang och förbereder eleverna för arbetet med kapitlet.

Varje kapitel innehåller en skönlitterär berättelse som utvecklar elevernas läsförståelse och ordkunskap. Eleverna får läsa och lyssna på berättelsen om fem olika familjer, the Bee family, the Spooky family, the Rainbow family, the Farm family och the Fruit family.

Materialet är tematiskt uppbyggd och utgår från olika ordfält som tex frukt, bondgårdsdjur, kläder etc. Nytt språk presenteras tydligt och explicit med hjälp av bilder som bygger upp elevernas ordförråd.

Eleverna får även träna på interaktion och uttal i korta dialoger och rim. Varje kapitel avslutas med ett kort skrivmoment som utgår från en modelltext.

Till alla kapitel finns roliga och medryckande sånger i olika musikgenrer.

Student book

Avsnitt i ett kapitel:
Family stories: underhållande berättelser om olika familjer - läsförståelse
Goodie bag: bildordlistor utifrån kapitlets tema - ordträning och hörövningar
Get talking: dialoger och rim – interaktion och uttal
What about you?: modelltexter och kort skrivuppdrag – skrivträning
Sing it!: medryckande sånger – uttal

Teacher's Guide och lärarwebb

I Teacher’s Guide finns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförståelse, arbeta med texterna gemensamt samt utmana eleverna till eget arbete, produktion och interaktion. Du som lärare får den guidning du behöver för att stötta eleverna att utveckla sina skills. Materialet innehåller även kopieringsunderlag, bildkort, spel och facit.

Lärarwebben ingår i Teacher's guide under 12 månader. Lärarwebben kan också köpas separat på årslicens.

Med lärarwebben får du tillgång till:

 

  • Ljudfiler 
  • Undervisningsstöd till alla kapitel t.ex. samtalsbilder, bildordlistor och modelltexter
  • Kopieringsunderlag som nedladdningsbara PDF:er
  • Facit
  • Teacher’s Guide Digitalbok