Bläddra

Skills åk 3 Workbook inkl. elevwebb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Skills åk 3 Workbook inkl. elevwebb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Boken består av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kapitelbild och en rytmisk sång som väcker diskussion, skapar förförståelse och förbereder eleverna för det kommande arbetet. Varje kapitel innehåller en skönlitterär berättelse med tillhörande rikt bildmaterial som utvecklar elevernas läsförståelse. I Skills presenteras nytt språk tydligt och explicit med hjälp av bilder som bygger upp elevernas ordförråd. Självklart får eleverna lyssna på och träna på interaktions- och uttalsövningar. Varje kapitel avslutats med ett skrivmoment som man arbetar med enligt cirkelmodellen, ett stöttande och pedagogiskt arbetssätt.

Textbook Åk 3

I Skills Textbook möter eleverna:
Peanut's tale - en underhållande följetong om Peanut och hennes vänner
Goodie bag -Ord och ordkonstruktioner som hör till kapitlets tema
Get talking - dialoger, dikter, rim och uttalsövningar
Writing Skills - exempeltexter för att arbeta enligt Cirkelmodellen

Workbook med Elevwebb (två nivåer)

I Skills Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse, hörförståelse, interaktion samt befäster nytt språk och grammatik.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter genom grafiska strukturer och uppmuntras skriva utifrån förmåga. En text med kul fakta om bland annat den engelsktalande världen avslutar varje kapitel.

Elevwebben i Skills är webbmaterial skapat i två nivåer som har ett gemensamt mål - att öka elevernas ordförståelse och förstärka deras läsförståelseförmåga. Elevernas två olika spår möts genom en rolig parallellberättelse till Peanut's tale.

Teacher's Guide

Teacher's Guide bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Där finns instruk­tioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförstå­else, arbeta med texterna gemensamt samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. Du som lärare får guidning genom cirkelmodellens fyra steg samt kopieringsunderlag, bildkort och spel. I Teacher's Guide ingår en lärarwebb (12 mån) med ljudfiler till hörövningar, kapitelbilder, exempeltexter och grafiska stödstrukturer.

Lärarwebb

Lärarwebben ingår i Teacher's guide under 12 månader. Lärarwebben kan också köpas separat på årslicens.

Med lärarwebben får du tillgång till:

Ljudfiler till höröv­ningarnaUndervisningsstöd till alla kapitel t.ex. samtalsbilder, exempeltexter och gra­fiska stödstrukturerBildordlistor med och utan textTextbook DigitalTeacher's Guide DigitalbokKopieringsunderlag som nedladdningsbara PDF- erUppföljning av elevövningar i Elevwebben