Bläddra

Skimmer av hopp där du går : prosadikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi

Skimmer av hopp där du går : prosadikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
Det kunde handla om det sagda ordet, en handling eller bara en tanke. Det vackraste förblev det som grott i hjärtat ett tag, för just det kunde bygga broar. Kärnpunkten kretsade runt ordet medkänsla. Du kan välja här, att antingen vara åskådaren eller att du befinner dig i situationen.

"Skimmer av hopp"(prosadikter), när lite från verkligheten får lov att sammanföras med lite fantasi. En förtrollad stämning har frambringats kort innan det hade skenat bort.
Tankar och förnimmelser från barndom till vuxenlivet, en historia föddes.