Bläddra

Skogsbrukets ekonomi

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Skogsbrukets ekonomi

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Ger kunskap och fakta för både små och stora skogsbruk. T ex räkna på bestånd, planera för ökad säkerhet, skötselekonomi och skogsbruksplan, beståndsvård, välja skogsskötselprogram m m. Behandlar även naturhänsyn. Illustrerad