Bläddra

Sökandet efter Hildur och sanningen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Sökandet efter Hildur och sanningen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
"Än är det tid att minnas, än är det tid att utforska det förflutna, än är det tid att berätta." Denna populärvetenskapliga essä om den mytomspunna Hildur Sandberg ger nya perspektiv på hennes liv och den tid hon levde i. Som radikal student engagerade sig för den gryende socialdemokratin och stod upp för de svagaste i samhället. Boken ger perspektiv på kvinnohistoria, inte bara runt 1900, utan även1950-tal, 1970-tal och nutid. Den rätar ut frågetecken kring Hildurs kärlekshistoria och hennes mystiska död.Mitt eget släktskap med Hildur Sandberg och mina minnen som kvinnlig student i Lund har gett mig extra motivation att söka sanningen bakom alla rykten om Hildur Sandberg. "För den unga Hildur kommer Ellen Keys definition av kärlek att få avgörande betydelse. Key visar på att kärleken innebär likställdhet i allt, ömsesidighet i allt. Äktenskap förutsätter kärlek, kärleken förutsätter likställdhet. När det gäller begreppet fri kärlek förklarar Key för en väninna 1874: "Vad jag menar med fri kärlek är det som alltid menats därmed: en sådan som ej gör eftergifter ...åt samhällsseden." En sådan kärlek är syndfriare än ett kärlekslöst äktenskap, enligt Key." "65 år skiljer oss åt, Hildur och mig. Hon föddes 1881, jag 1946. Det är ett ljusår när det gäller samhällsutveckling. En del rättigheter för kvinnor, som det behövts en envis kamp för att erövra, har idag blivit så självklara att vi nästan glömt att de inte alltid har funnits. Kvinnors rätt till utbildning och självförsörjning, kvinnlig rösträtt, borgerlig vigsel, samvetsäktenskap, samboavtal, rätten till sin sexualitet, allas rätt att älska vem man vill, allt detta har vunnits efterhand. Förvisso finns det slag som fortfarande måste utkämpas, men Hildur Sandberg och andra modiga kvinnor i hennes generation tog de första striderna."