Bläddra

Sonat för ensam violin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Sonat för ensam violin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
Guilem Rodrigues da Silva är en sjungande poet med starkt romantisk flöde också när han blottar sin besvikelse över tillvaron. Det är inte två världar som möts det är en och samma värld som av en händelse fokuseras här och nu i hans dikter.

Författaren befinner sig samtidigt i två världar med rötter i båda modersmålen och båda kulturerna, i det gamla såväl som i det nya. Ett ögonblick, en tanke eller en hastig ordvändning får dikten att förflytta sig mellan syd och nord i vår och poetens värld. Avstånd reduceras genom sinnlighet och Grand Hotels matsal ligger granne med Café Bahía någon helt annanstans.

Kärleken, erotiken och musiken är både central och förenande i denna tvåsamhetens kultur, oavsett om perspektivet är från bostaden på Norbergsgatan, bland skandinaviska kulturrötter i Grez-sur-Loing eller från en segregerad betonggård av rosor i skolvärldens Malmö, i poetens egen arbetsmiljö.

Guilem Rodrigues da Silva är reservofficeren i brasilianska marinen, ett decennium senare språkläraren i Malmö och Lund, som därpå etablerade sig som svensk poet.

Innehar flera styrelseuppdrag inom FörfattarCentrum och Sveriges Internationella Författarförening och är ordförande i Skånes Författarsällskap.

Han har verkat som översättare inom film och teater och tjänstgör sedan många år som lekmannadomare vid Hovrätten för Skåne och Blekinge.

Född i staden Rio Grande i delstaten Rio Grande do Sul i Brasilien, bosatt i Lund sedan 1966, har medverkat i ett trettiotal svenska och utländska antologier. Hans dikter finns översatta till engelska, spanska, persiska, isländska, danska, arabiska och makedonska.

Är väldig förtjust i staden Lund som han ofta besjunger i sina dikter.