Bläddra

Spår av ett liv : en berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Spår av ett liv : en berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Bilden av sockenbarnen är ofta mörk. De säljs till lägstbjudande på auktion, far illa i olika fosterhem och blir i vissa fall märkta för livet. Genom att på mikronivån följa ett sockenbarn genom livet kan författarna visa på nyanser och alternativa berättelser. Allt var inte mörkt. I sockenbarnets liv kunde det också finnas blommande syrener.  

Boken är exempel på en forskningsinriktning inom historieämnet som har rönt allt större uppmärksamhet under senare år: mikrohistoria.