Bläddra

Spelets regler. Arbetsmarknadens institutioner i Sverige 1850-2000

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Spelets regler. Arbetsmarknadens institutioner i Sverige 1850-2000

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Här skildras hur spelreglerna på arbetsmarknaden har förändrats från mitten av 1800-talet, då skråväsendet avskaffades och Sverige fick full näringsfrihet. Nya spelregler har skapats allt eftersom de tekniska, organisatoriska och ekonomiska förhållandena har förändrats: liberalismens individuella avtal (185090), arbetsmarknadsorganisationerna och kollektivavtalssystemet (18901930), den svenska modellen och den centraliserade lönebildningen (193075) och den svenska modellens nedmontering och övergång till mer flexibel och företagsanknuten lönebildning (19752000).