Bläddra

Spinnaker

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Spinnaker

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Dikten och dess gränsområden, ordet och den rörliga bilden, montaget, minnet, kriget är ämnen i denna essä som samtidigt formar sig till en inträngande studie i två stora filmskapares arbeten ¿ Andrej Tarkovskij och Chris Marker.

Susan Howe (f. 1937), är poet, essäist, litteraturforskare och professor i litteratur vid universitetet i Buffalo, New York.. Som litteraturforskare har hon bland annat publicerat en bok om Emily Dickinson. Hon är också en betydande poet och förebild för de på senare år så omtalade language-poeterna.. Hennes poesi, som det också ges prov på i denna kombinerade essä- och diktbok är präglad av en radikal språklig reflektion som samtidigt bärs av en känslomässig intensitet öppen mot händelsernas dolda sida, de knappt hörbara rösterna, språkets mysterium lika mycket som tystnadens.