Bläddra

Ställningar med högst 9 m till arbetsplan

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Ställningar med högst 9 m till arbetsplan

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken ingår i den teoretiska och praktiska utbildningen – Ställningar med högst 9 meter till arbetsplan. Boken ska ge dig kunskaper om hur du ska använda och bygga ställningar på ett säkert och effektivt sätt. Kapitlen i den här boken tar upp de teoretiska kunskaper som du behöver lära dig. De teoretiska kunskaperna måste kompletteras med praktisk övning. Efter varje kapitel följer några arbetsuppgifter. Dessa gör att du lättare minns innehållet du har lärt dig från de olika kapitlen. Boken är i sin helhet baserad på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna – AFS 2013:4. Bokens uppläggning, teckenstorlek och layout har ägnats särskilt stor uppmärksamhet för att alla med skriv- och språksvårigheter ska ha goda förutsättningar att klara av den teoretiska delen.