Bläddra

Starka kvinnor på Kivik

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Starka kvinnor på Kivik

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Det har ofta slagit mig hur lite kvinnor omnämnes i historiska återblickar, särskilt om de ägnat sig åt sysslor som ansågs självklara men också i de fall de utmärkte sig genom sällsynt handlingskraft och företagsamhet. Ofta mättes insatser i ekonomiska effekter, där hushållsarbete, medverkan i fisket, sömnad, sociala nätverksbyggen och smärre affärsrörelser inte värdesattes. Man kan med fog hävda att kvinnornas arbete var lika värdefullt som männens, och denna skrift är tänkt att lyfta fram ett antal gärningar som exempel på detta. Viktigt att betona är, att urvalet också får ses som i viss mån slumpmässigt och lämnar med nödvändighet många duktiga personer onämnda. Trots allt är det bättre att nämna några än att avstå från den uppmärksamhet som vi bör ge kvinnor genom tiderna.