Bläddra

Stockholm ur helikopterperspektiv : en närgången tur över ett Stockholm i tiden

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Stockholm ur helikopterperspektiv : en närgången tur över ett Stockholm i tiden

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Sedan vår första flygfotobok med motiv från Stockholm som utkom år 2002 har staden genomgått en dramatisk förändring. Bostadsbyggandet har varit omfattande i de flesta stadsdelar, flera stora infrastrukturprojekt har genomförts eller är under arbete samtidigt som många andra projekt debatteras och planeras. Slussens ombyggnad hör just nu till de mest aktuella.
Den här boken med flygbilder från Stockholm år 2012 vänder sig till den intresserade Stockholmaren som vill bilda sig en uppfattning om den omvälvande och jättelika nydaning som just nu pågår i vår stad. Vårt sekel är fortfarande ungt. Tag plats i helikoptern tillsammans med den välkända flygfotografen Nils-Åke Siversson.
Han presenterar med detta verk sin tionde flygfotobok och har denna gång fått sina bilder kommenterade av stockholmskännaren Hans Harlén.