Bläddra

Stockholmare i efterkrigstidens vardag

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Stockholmare i efterkrigstidens vardag

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Sven Goliath, vars bilder är upphovet till denna bok, var inte bara spårvägsanställd utan också en hängiven fotograf. Under 1940- och 50-talen dokumenterade han vardagslivet i Stockholm såsom han uppfattade det. Trafikmiljön, som stod honom nära, dominerades länge av cyklisterna men med det ökade välståndet tog bilarna över alltmer. Det rörde sig i huvudsak om bilar av amerikanskt ursprung, i konkurrens med bland annat svenska Volvo 444 och Saab 92. Flertalet personer var dock ännu hänvisade till det kollektiva trafiknätet som bland annat erbjöd trafikanterna ett väl utbyggt spårvägsnät och pålitliga trådbussar. Arbetet med tunnelbanan tog också fart, vilket tillfälligt skapade stora ingrepp i Stockholms gatumiljö. Boken ger läsaren en bildmässig inblick i diverse tidstypiska yrkesmiljöer såsom arbetet i verkstäder, i skolor och på sjukhus, men visar också barnaktiviteter, kungliga evenemang, förortsmiljöer och mycket annat som hörde krigs- och efterkrigstiden till. l I denna bok möter du det Stockholm som Sven Goliath så förtjänstfullt skildrat med sina fantastiska bilder.