Bläddra

Stockholms järnvägar : miljöer från förr och nu. Del 3, Nordöstra Stockholm

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Stockholms järnvägar : miljöer från förr och nu. Del 3, Nordöstra Stockholm

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Författarna har djupa kunskaper i ämnet och har under lång tid samlat på sig material i form av foton, kartor, skisser och berättelser om järnvägens stora betydelse för huvudstaden. Det konstaterades på ett tidigt stadium att allt detta inte skulle rymmas i en volym därför planeras att ge ut historien i sex geografiskt uppdelade delar.
Del 1 behandlar västra stambanans sträckning söderifrån mot Stockholm C med alla spår runt omkring. Del 2 behandlar på motsvarande sätt Stockholm C och Norra Stambanan och spåren norrut mot Karlberg och Tomteboda. Del 3 behandlar Roslags-, Värta- och Lidingöbanorna samt industri- och hamnspåren vid Värtan och Gasverket.