Bläddra

Stolthet och Fördom

Kategorier: Konst

Stolthet och Fördom

Kategorier: Konst
Nationalmuseums stora höstutställning Stolthet och Fördom behandlar kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige under perioden 1750–1860. I början av denna epok var släktband och sociala relationer till manliga konstnärer avgörande för kvinnors möjlighet till utbildning och tillträde till konstetablissemanget. Seklet som följde gick i professionaliseringens tecken och allt fler kvinnor fick möjlighet att bli yrkesverksamma konstnärer. I katalogen presenteras såväl välkända verk som tidigare okända målningar. Exempelvis demaskeras Alexander Roslins Damen med slöjan som porträttören Marie Suzanne Giroust. Innehållet sträcker sig från allmogescener i Dalarna till porträtt från de franska hovkretsarna. Utgiven i samband med utställningen Stolthet & fördom, 27 september 2012–20 januari 2013, Nationalmuseum, Stockholm.