Bläddra

Storylineboken : handbok för lärare

Köp här

Storylineboken : handbok för lärare

Köp här
Storylinemetoden återinför den magiska berättelsen i klassrummet. Metoden består av tematiska, problemorienterade "storylineförlopp" som formas efter hand som läraren med sina "nyckelfrågor" leder arbetet framåt.

Läs mer
I berättelsen möts lärarens ämneskunnande och elevernas sökande efter förståelse, och där skapas de bilder och formuleras den förståelse som behövs för att få insikt i världen och utveckla de kunskaper och färdigheter som är undervisningens intention.
Berättelsen rör sig framåt utifrån lärarens och elevernas idéer och handlar hela tiden om någonting relevant för eleverna, men med den distans som fiktionen ger. Eleverna lär sig betydelsen av sitt eget kreativa och argumenterande tänkande, eftersom deras egna föreställningar och uppfattningar tillskrivs värde.

Om författarna
Cecilie Falkenberg är Cand.pæd i allmän pedagogik och pedagogisk konsulent på Danmarks Pædagogiske Universitet i Aalborg sedan 1992, sedan 2001 på CVU København & Nordsjæland, Köpenhamn.
Erik Håkonsson är Lektor, PhD, ordförande för Forum for Læseforskning vid Danmarks Pædagogiske Universitet.
Övriga medverkande författare: Sören Breiting, Yvonne Håkonsson, Jette Kantsö, Sigrid Madsbjerg samt Finn W. Mosegaard