Bläddra

Strafferett – Håndbok

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Strafferett – Håndbok

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här
Strafferett – håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer. Hensikten med boken er å imøtekomme et behov for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren – enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet. Også andre grupper med tilknytning til eller interesse for strafferett vil ha nytte av boken som oppslagsverk. Dette kan være studenter, rettsreportere og diverse offentlige instanser. Boken har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven 1902. I denne utgaven er det også inntatt merknader til noen av de mest sentrale bestemmelsene i domstolloven. Strafferett – håndbok inneholder: •Straffeloven 2005 •Straffeprosessloven •Bestemmelser i domstolloven •Bestemmelser i Grunnloven •Bestemmelser i EMK •Bestemmelser i utlendingsloven •Bestemmelser i vegtrafikkloven •Enkelte sentrale forskrifter