Bläddra

Stressen i mitt liv

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Stressen i mitt liv

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
I Stressen i mitt liv sammanfattar Lennart Levi sina banbrytande insatser inom stressforskningen i Sverige och internationellt.

Första delen av boken behandlar stress som företeelse. Stress har följt människan ända sedan tidernas begynnelse och i detta avsnitt får vi en utvecklingshistorisk tillbakablick över hur stressen har gestaltat sig under evolutionens gång. Stressens olika komponenter beskrivs samt hur stress påverkar vår hälsa. Vad är det egentligen som händer i kropp och själ när vi blir stressade? En redovisning av aktuell statistisk och det nuvarande forskningsläget visar med all önskvärd tydlighet vidden av problemet.

I följande del får vi möta yrkesmannen Lennart Levi, följa hans utbildningsgång och karriär. Samtidigt möter vi också en rad ledande gestalter i svensk samtidshistoria. Vi får en inblick i hur främmande och utmanande det ansågs vara att vilja forska kring psykosociala frågor under 1950-talet och får följa det politiska och administrativa spelet innan man beslutade att stadfästa stressforskningslaboratoriet vid Karolinska institutet och inrätta Lennart Levis egen professur.

Stress har också förekommit i författarens privatliv; han återger hågkomster från barndom och uppväxt, hur sovjetiskt pansar rullade in i födelsestaden Riga, hur familjen fick lämna sitt hem för en oviss framtid i Sverige, hur stora personliga sorger drabbade honom. Samtidigt får vi också ta del av upplevelser från många resor i främmande länder, exempelvis ett historiskt ögonblick inför Berlinmurens fall och vara med vid intressanta möten med stora personligheter, t ex stressbegreppets skapare Hans Selye.

Avslutningsvis förenar författaren sin kunskap om tillvarons påfrestningar och sina personliga livserfarenheter i en filosofisk diskussion om frågan "Vad är det som gör livet värt att leva?" Vi får både handgripliga, praktiska råd hur vi kan gå till väga för att undvika onödig stress och idéer om hur vi kan förändra samhället och oss själva för att nå större harmoni i våra liv.


Lennart Levi föddes (1930) som svensk medborgare i Riga. Familjen kom till Sverige i samband med den sovjetiska ockupationen 1940. Han är medicine doktor och professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet och mer än någon annan den som har fört medicinsk stressforskning i Sverige. Han har utgivit ett stort antal vetenskapliga arbeten och är rådgivare till WHO, ILO och EU när det gäller stressfrågor. År 2001 belönades Lennart Levi med Konungens medalj för "banbrytande insatser inom stressforskningen".