Bläddra

Stridens verklighet : döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Tidigmodern militärhistoria
Köp här

Stridens verklighet : döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Tidigmodern militärhistoria
Köp här

»För den som vill få en snabblektion i dödandets vanvett, både till lands och till sjöss, kan jag tänka mig få bättre introduktioner.« Dick Harrison

»En innehållsrik och läsvärd bok, som lyfter fram den enskilde soldaten i förgrunden.« Ölandsbladet

»En mycket bra bok som bygger på en imponerande forskningsinsats.« BTJ

Krig har i alla tider inneburit att människor ofrånkomligen tvingats utsätta sig själva för livsfara på slagfältet. I mängder av slagskildringar anges siffror över sårade och döda, men mer sällan får vi veta mer om människorna bakom. Vad har drivit svenska soldater att ge sig ut i strid och villigt dö för sin konung? Vilken roll spelade den kristna tron, militära lydnadskrav, propaganda och synen på ära? Och vilka märken lämnade kriget i själen hos dem som överlevde?

I Stridens verklighet tar sig Lars Ericson Wolke, professor vid försvarshögskolan, an just dessa svåra frågor. Genom omfattande arkivstudier av perioden från nordiska sjuårskriget (1563-70) till konflikten med Norge (1814) låter han läsaren komma nära enskilda krigsdeltagare och ta del av deras verklighet.

Pressröster om boken:

»Ericson Wolke gör en vällovlig ansträngning att koncentrera sig på det krigiska vansinnets verkliga kärna, kampen i sig. Här är det döda eller dödas som gäller... Allt sammantaget gör dessa narrativa element Stridens verklighet till en båda bra och nyttig bok. För den som vill få en snabblektion i dödandets vanvett, både till lands och till sjöss, kan jag tänka mig få bättre introduktioner.« Dick Harrison

»Stark närvarokänsla och författaren gestaltar skeendet på ett förtjänstfullt sätt samtidigt som han på djupet analyserar ämnen som desertering, myterier, proviantering och plundring hela tiden med imponerande källkritisk medvetenhet. Det är en mycket bra bok som bygger på en imponerande forskningsinsats.« BTJ

»Den levererar mer än vad den utlovar och är full av överraskningar.« Lars Gyllenhaal, Totalförsvar & Historia