Bläddra

Sursum Corda : en bok av och om Ingvar Hector

Köp här

Sursum Corda : en bok av och om Ingvar Hector

Köp här
Kan en gammal, sekulariserad folkkyrka förnyas? Ja, svarade med hänförelse en krets unga teologer för 70 år sedan. De visste att Kristi Kyrka alltid förnyas genom Guds Ord och sakrament. Detta är Guds redskap för kyrklig förnyelse. Den insikten fyllde dem med en allt övervinnande hänförelse och glädje.
En av dem var Ingvar Hector. För att förverkliga den kyrkliga förnyelsens vision lämnade han med sin familj en trygg prästtjänst i Skåne för att flytta till en stor omodern prästgård på det småländska höglandet. Här byggde han tillsammans med en skara trogna medarbetare och frivilliga upp ett kyrkligt centrum med daglig tidegärd i den lilla kyrkan, själavård, kurser och samlingar - allt för Kristi Kyrkas förnyelse.

Tiden är nu inne att lyfta fram den kyrkliga förnyelsens ursprungliga inspiration. Därför ges boken Sursum Corda ut med ett urval av Ingvar Hectors artiklar och föredrag. Här finns också några hittills opublicerade teologiska verk av Ingvar Hector.

Christian Braw har bidragit med en utförlig inledning.