Bläddra

Svalbard och m/s Origo i Norra ishavet : chiefens egna bilder

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Köp här

Svalbard och m/s Origo i Norra ishavet : chiefens egna bilder

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Köp här
Svalbard är en stor vildmark, en av europas sista. En enormt spännande plats att besöka. Dock inte helt riskfritt. Isbjörnar, sprickor i isen, kyla och annorlunda väder har alla kostat åtskilliga liv. Det är livsavgörande att förbereda sig väl. Rätt utrustning och kunskap om landet och de lagar som gäller. Två tredjedelar av Svalbard har glaciärer. Glaciärerna har områden med sprickbildning, och sprickorna är ofta dolda. Detta måste man alltid ha åtanke när man är ute på glaciärerna. Isbjörn finns överallt runt om i Svalbard och är ett av våra största rovdjur. Vintertid finns isbjörnar på de västra och sydliga delarna av Svalbard i stort antal, medan på somrarna förflyttar sig norr- och österut, de följer iskanten norrut. Isbjörnen är nyfiken och kan dras till tält och stugor med människor. Säkerheten är viktig. Vid färder i Svalbard måste alla bära gevär. Nyfikna björnar kan skrämmas på flykt med ett varningsskott. De rör sig förvånansvärt snabbt. Isbjörnen är en skyddad art, och man får bara skjuta i nödvärn. Allt på Svalbard är omgärdat med stränga bestämmelser. Jaktsäsonger och arter som får jagas varierar, så alla som vill jaga eller fiska måste informera sig om gällande bestämmelser. Naturen på Svalbard är extremt känslig. Kylan gör att alla biologiska processer är långsamma. Tillväxten hos vegetationen och nedbrytningen av avfall tar mycket lång tid. Vi måste alla behandla naturen med omtanke. Tänk på att det inte hjälper att gräva ner avfall, för permafrosten återför efter kort tid det begravda till ytan. Det är självklart att respektera de bestämmelser som finns om miljön, kulturarvet, och turismen. Isbjörnarna är skyddade av lag och får absolut inte störas störas. Håll ett stort säkerhetavstånd till björnarna - de anfaller snabbt och utan förvarning. Vill man färdas på egen hand utanför bosättningarna och nära Nordenskjölds land och Dicksons land är man skyldig att rapportera resplaner till sysselmannen. Rekommenderas dock att alla utflykter oavsett mål rapporteras. Sysselmannen kräver ibland att resanden tecknar en försäkring eller lämnar en bankgaranti för kostnaderna för eventuell räddningsoperation.